ควบคุมความหลากหลายของแอสโตรเจน

การควบคุมวงจรประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าแอสโตรเจนต์นั้นเป็นมากกว่าเซลล์ที่รองรับในสมองของผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีพวกมันมีบทบาทโดยตรงในการทำงานที่ซับซ้อนและจำเป็นอย่างหลากหลายรวมถึงการสื่อสารทางประสาทผ่านทางประสาทสัมผัสและการควบคุมวงจรประสาทบทบาทใหม่ของแอสโตรเจนในการทำงานของสมองตามปกติ

แอสโทรไซท์ประกอบด้วยประชากรหลากหลายที่มีคุณสมบัติของเซลล์, โมเลกุลและหน้าที่ที่เป็นเอกลักษณ์ พวกเขาครอบครองพื้นที่สมองที่แตกต่างแสดงความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค มีหลักฐานบ่งชี้ว่าปัจจัยการถอดความ โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีน ควบคุมความหลากหลายของแอสโตรเจน Deneen และเพื่อนร่วมงานของเขาพยายามทำความเข้าใจกับปัจจัยการถอดรหัสบทบาท NFIA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการพัฒนาของ astrocyte ที่รู้จักกันดีขึ้นซึ่งมีบทบาทในสมองฟังก์ชั่นเมาส์สำหรับผู้ใหญ่